Zarząd Powiatu Leżajskiego w tym Starosta Marek Śliż poinformował, że w dniu 30 kwietnia 2018 roku Wykonawca Robót na zadaniu „Przebudowa mostu na rzece San w miejscowości Rzuchów” zakończył roboty budowlane przewidziane umową. Aktualnie trwają prace związane z odbiorem mostu. Jak wykazały próbne badania obciążenia mostu, jeden z filarów wymaga dodatkowego wzmocnienia. Dlatego, pomimo zakończenia wszystkich robót budowlanych objętych umową z Wykonawcą, most nie może być dopuszczony do użytkowania.Czas wykonania niezbędnych robót uzależniony jest od przyjętej technologii robót oraz od pozytywnych badań obciążeniowych.

Pragniemy poinformować, iż Zarząd Powiatu wraz z Wykonawcą dokłada wszelkich starań, aby w możliwie najkrótszym terminie obiekt został dopuszczony do użytkowania.

fot: skyscrapercity.com