Szczegóły dot.naboru zostaną omówione na spotkaniu informacyjnym w dniu 21.02.2019r. o godz. 14.00 w Muzeum Ziemi Leżajskiej (ul. Mickiewicza 20A).

Projekt “Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” jest kontynuowany w bieżącym roku w partnerskim działaniu Fundacji Fundusz  Lokalny SMK, LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundacji  Przestrzeń Lokalna w Błażowej.
Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności oraz promocja aktywnych postaw społecznych z zakresu realizacji oddolnych i partycypacyjnych inicjatyw w woj. podkarpackim w latach 2018-2019 dla 140 lokalnych społeczności  poprzez udzielenie wsparcia informacyjnego, szkoleniowego, doradczego i finansowego dla 140 organizacji pozarządowych.
Operatorem na obszarze powiatu leżajskiego jest Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”: –tel.: 790 688 622; e-mail: nisko.fio@gmail.com
 
Mikrodotacje na realizację inicjatyw:
  • Inicjatywa jednorazowa musi być zrealizowana w okresie krótszym niż 30 dni.
  • Inicjatywa niejednorazowa musi trwać dłużej niż 60 dni.
Wnioskowana kwota dotacji wynosi:
  • w przypadku inicjatywy jednorazowej – do 3 tys. zł
  • przypadku inicjatywy niejednorazowej – od 2 do 5 tys. zł
Wkład własny – minimum 10 % wartości wnioskowanej dotacji w postaci wkładu finansowego lub usługowego lub rzeczowego lub pracy wolontariuszy
– Limit środków przeznaczonych na dotację: 450 000 zł w 2019 roku
Projekt jest finansowane ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.