Na terenie gminy Grodzisko Dolne odbyły się praktyczne ćwiczenia w zakresie organizacji i prowadzenia działań związanych z zagrożeniami występującymi podczas okresu zimowego pod kryptonimem „ZIMA 2017”.

Ćwiczenia były okazją do sprawdzenia umiejętności strażaków oraz stanu technicznego pojazdów i sprzętu w zakresie działań związanych z wystąpieniem anomalii pogodowych, charakterystycznych dla okresu zimowego.

W założeniach ćwiczeń przyjęto usuwanie zatoru lodowego i ratowanie osoby z akwenu wodnego w Grodzisku Górnym oraz zasilanie z agregatów prądotwórczych obiektów w Grodzisku Dolnym i Zmysłówce.

W ćwiczeniach uczestniczyły siły i środki Komendy Powiatowej PSP w Leżajsku oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Grodzisko Dolne, w tym jednostki: OSP Grodzisko Górne, OSP Grodzisko Dolne i OSP Zmysłówka, a także Policja i Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.