Poprawa bezpieczeństwa pieszych i zmiana organizacji ruchu to efekty zakończonej przebudowy skrzyżowania w Laszczynach.

O przebudowie skrzyżowania w Laszczynach mówiło się już od dawna. Między innymi za sprawą radnego Stanisława Ryfy temat ten bardzo często pojawiał się na Sesjach Rady Gminy i Zebraniach Wiejskich. Pomysł modernizacji ronda nie doszedł jednak do skutku, ze względu na brak odpowiednich środków finansowych. Gdy rozpoczęte zostało zadanie związane z przebudową drogi powiatowej nr 1274R w miejscowościach Chodaczów i Laszczyny, w ramach porozumienia zawartego z powiatem, przebudowę tego newralgicznego skrzyżowania wpisano do zakresu robót powiązanych z budową chodnika. Dzięki temu mieszkańcy nareszcie doczekali się skrzyżowania z prawdziwego zdarzenia.

We wrześniu dobiegły końca prace przy modernizacji układu drogowego w Laszczynach. Na odcinku obejmującym skrzyżowanie wybudowano chodniki oraz pojawiły się trzy przejścia dla pieszych. Ponadto wybudowana została wysepka ograniczająca prędkość pojazdom nadjeżdżającym od strony Grodziska Dolnego.

Odpowiednie wyprofilowanie i ukształtowanie pasów drogowych wymusi na kierowcach bezpieczną i prawidłową jazdę. W rezultacie poprawie ulegnie bezpieczeństwo pieszych, klientów sklepu oraz osób korzystających z przystanku i usług transportowych.

Modernizacja skrzyżowania obejmuje również zmianę organizacji ruchu w tym punkcie drogi. Droga z pierwszeństwem przejazdu skierowana jest na Gniewczynę, natomiast jadąc od strony Bud Łańcuckich, przed wjazdem na skrzyżowanie należy się bezwzględnie zatrzymać.

Inwestycję prowadził Powiat Leżajski, a wykonawcą zadania była firma STRABAG sp. z o.o. oddział Rzeszów.

ź: Grodzisko Dolne