Powiat leżajski od dawna potrzebował odpowiedniej bazy lokalowej do prowadzenia działalności kulturalnej, bo zarówno on, jak i podległe mu jednostki są organizatorami wielu imprez kulturalnych. Stąd pomysł na utworzenie powiatowej sali koncertowej, która powstała w miejscu dawnej auli Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku.

Realizację projektu o nazwie „Utworzenie Sali Koncertowej na potrzeby działalności kulturalnej Powiatu Leżajskiego” rozpoczęto pod koniec czerwca. Salę oddano do użytku pod koniec października, ale jej oficjalne otwarcie odbędzie się na początku stycznia.
Wartość zadania zamknęła się w kwocie 1 145 547, 14 zł, z czego 480 000 zł pochodzi ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Funduszu Promocji Kultury.
ź: Starostwo Leżajsk