Informujemy, że w związku z realizacją zadania pn. “Przebudowa drogi powiatowej nr 1267R Wólka Grodziska – Kopanie Żołyńskie w km 0+000 – 3+305” od 19.03.2020 roku obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu polegająca na zamknięciu drogi i oznakowaniu objazdów.

Zamkniecie drogi zostało podzielone na 6 etapów. Etap I, który rozpocznie się 19 marca polegał będzie na zamknięciu odcinka w/w drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1266R „Grodzisko Górne – Biedaczów” do drogi gminnej nr 104554R „Na P. Hospoda”.

Mając na uwadze dość spore utrudnienia, które już w niedługim czasie nas czekają prosimy o zaplanowanie pozostawiania swoich samochodów w miejscach umożliwiających wyjazd.

W załączeniu poszczególne etapy zamknięcia przedmiotowej drogi powiatowej.