Bezpieczny Internet!

  180
  0

  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzóza Królewska aktywnie włączyło się do programu „Bezpieczne dzieciństwo”. Tym razem członkowie Stowarzyszenia wspierali działania mające na celu ochronę dzieci przed zagrożeniami współczesnej cywilizacji oraz pomoc ich rodzinom i opiekunom.

  Zamierzeniem akcji było przede wszystkim zwrócenie uwagi na kwestię zagrożeń wynikających z łatwego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Znane są powszechnie  dobrodziejstwa tego medium – możliwości zdobywania informacji, kontaktów z innymi ludźmi, przesyłania danych czy dokonywania zakupów. Nie wszyscy uświadamiają sobie jednak, że ta ogólnoświatowa sieć komputerowa, prócz niezaprzeczalnych korzyści, niesie ze sobą również szereg zagrożeń. Tym niebezpieczniejszych, że dotykających najmłodszych, często nieświadomych użytkowników – nasze dzieci. Propagowanie zachowań agresywnych, łatwy dostęp do treści nielegalnych, takich jak np. pornografia, pedofilia, coraz liczniejsze uzależnienia  to pułapki wirtualnego świata. Aby tego u niknąć należy m.in. nagłośnić temat bezpieczeństwa w sieci oraz zaznajomić rodziców, nauczycieli i wychowawców z tą problematyką. Członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzóza królewska podjęli wyzwanie i przystąpili do projektu Fundacji Dzieci Niczyje.

  Działania realizowane w ramach programu obejmowały swym zasięgiem zarówno młodych użytkowników Internetu, jak i osoby odpowiedzialne za ich  prawidłowy rozwój. Przedsięwzięcie spotkało się z dużym zainteresowaniem nie tylko gimnazjalistów, dla których zorganizowano wykłady tematyczne z wykorzystaniem technik multimedialnych. Równie chętnie włączyli się do akcji rodzice i nauczyciele, którzy zdają sobie sprawę, że ich rolą  jest wykształcenie u młodych osób nawyku świadomego korzystania z komputera i sieci.
  Pogadanka odbyła się 21 stycznia w Zespole Szkół w Brzózie Królewskiej podczas wywiadówki, a jej podsumowaniem były indywidualne konsultacje rodziców z prowadzącym – Mariuszem Nyczem. Instruktor zapoznał uczestników ze sposobami zabezpieczania komputera, kontrolowania i ograniczania dostępu dziecka do wybranych, niepożądanych treści. Zachęcał rodziców do sprawowania kontroli nad czasem i treściami wybieranymi przez dziecko korzystające z Internetu.
  Stowarzyszenie zorganizowało również nie lada atrakcję dla młodzieży gimnazjalnej. 1 marca 40 uczniów  uczestniczyło w wycieczce edukacyjnej do Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. W czasie specjalnych warsztatów zaprezentowane zostały narzędzia walki z zagrożeniami Internetu. Szczególne zainteresowanie uczestników wzbudziły zajęcia prowadzone w jaskini wirtualnej, rejestrowanie ruchów człowieka w systemie komputerowym czy też warsztaty wykorzystujące  profesjonalne stacje do grafiki komputerowej z zakresu obróbki obrazu. Ciekawość wzbudziła również wirtualna klasa, czyli lekcja prowadzona on-line.

  Nowoczesne technologie fascynują. Trudno dzisiaj wyobrazić sobie życie bez Internetu, który niestety, tak jak wszystko w życiu, ma swoje wady i zalety. Jak zostanie wykorzystany zależy w znacznym stopniu od nas. Od nas również zależy bezpieczeństwo najmłodszych internautów. Bądźmy więc świadomymi i odpowiedzialnymi użytkownikami komputera i uczmy tego młodsze pokolenia. Bezpiecznie odkrywajmy coraz większe możliwości cyberprzestrzeni.

   

  Ź: UG Leżajsk

  Poprzedni artykułNarada szkoleniowa dla prezesów i naczelników OSP
  Następny artykułStaną przed sądem za kradzież z włamaniem