Prace nad inwestycją która kosztowała ok 70 559 zł została zakończona. Chodzi tu o drogę przy ulicy Leśnej w Nowej Sarzynie, zakres robót obejmował profilowanie poboczy, przywrócenie do stanu pierwotnego terenu budowy po wykonaniu robót, obsługę geodezyjną inwestycji.

Przedsiębiorstwo Molter wywiązało się z umowy w czasie.