W dniu 15 maja br. na terenie leżajskich szkół ponadgimnazjalnych odbył się dzień otwarty. Podczas tego dnia szkoły  przedstawiły kompleksową ofertą edukacyjną. Powiatowe placówki zaprezentowały swoją ofertę jako placówki nowoczesne, odpowiadające wyzwaniom współczesnej edukacji ogólnej i zawodowej. Przedstawiły także nowoczesna bazę dydaktyczna oraz doświadczenie nabyte na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Szkoły odwiedzili uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu powiatu jak również sąsiadujących powiatów.

Zdjęcia udostępnione przez Zespół Szkół Licealnych oraz Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku

ź: Starostwo Leżajsk