Gmina Grodzisko Dolne walczy o plac zabaw!

  201
  0

  Plac zabaw zlokalizowany będzie na działce nr 894 w Wólce Grodziskiej, na której usytuowany jest wielofunkcyjny budynek Społecznej Szkoły Podstawowej w Wólce Grodziskiej zarządzanej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska.

  Obiekt ten wybudowany został i oddany do użytku jesienią 2011 roku. Cała działka posiada powierzchnie niemal 1,9 ha. Jest to działka o kształcie prostokąta o wymiarach 215m na 83m. Powierzchnia ta umożliwia dowolne usytuowanie placu zabaw. Działka ta stanowi własność Gminy Grodzisko Dolne – wnioskodawcy.

  Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka ta położona jest w terenie usług publicznych. Dla działki tej Gmina Grodzisko Dolne posiada plan zagospodarowania terenu, na podstawie którego wydane zostało pozwolenie na budowę obiektu szkoły. Plan ten dokładnie określa położenie placu zabaw.

  Plac zabaw usytuowany będzie przed budynkiem szkoły. Z uwagi na wysokość budynku szkoły, brak innych sąsiadujących budynków, drzew i zakrzaczeń gwarantować to będzie pełne nasłonecznienie obiektu w godzinach od 10 do 16. Plac zabaw ulokowany będzie na przygotowanym już na ten cel miejscu, w związku z czym nie będzie konieczności ponoszenia znaczących kosztów związanych z przygotowaniem terenu. Teren przeznaczony na plac zabaw spełnia kryteria dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zgodne z ministerialnym rozporządzeniem.

  Przeznaczony teren umożliwia dowolną konfigurację ustawienia poszczególnych elementów placu zabaw (ok. 900 m2). Teren wokół planowanego placu zabaw jest terenem zagospodarowanym (chodniki, tereny zieleni przed szkołą).
  Lokalizacja placu zabaw w tym właśnie miejscu jest zgodna z oczekiwaniami lokalnej społeczności. Wybudowany plac zabaw będzie jedynym miejscem w Wólce Grodziskiej, gdzie najmłodsze dzieci będą mogły spędzać czas na bezpiecznej zabawie.

  Więcej na: http://100latnivea.pl/glosowanie/plac/672?inv=mate123

  Poprzedni artykułZapraszamy na koncert
  Następny artykułOd jutra bezpiecznie kąpiemy się na Czystym