Miasto Leżajsk w ramach projektu „Zdalna Szkoła+” pozyskało grant 75 000 zł na zakup laptopów dla uczniów leżajskich szkół podstawowych.

Projekt jest realizowany w ramach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Projekt jest kontynuacją poprzedniego projektu „Zdalna szkoła”. Jego celem jest zapewnienie dostępu do sprzętu umożliwiającego realizację podstawy programowej dla potrzebujących uczniów. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 75 000 zł do trzech szkół podstawowych w Leżajsku trafiły laptopy zaspokajające potrzeby 48 uczniów, w zakresie uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

Efektem realizacji obydwu projektów jest umożliwienie zdalnej edukacji uczniom i aktywne włączenie się w codzienne zajęcia szkolne.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.