W niedzielę 21 lipca, w trakcie koncertu Dni Miasta i Gminy, burmistrz Jerzy Paul wręczył nagrody laureatom VI edycji konkursu fotograficznego Miasto i Gmina w obiektywie 2013.

Na tegoroczną edycję nadesłano dwa zestawy zdjęć. Komisja konkursowa w składzie Danuta Pinderska, Grażyna Wadas, Zbigniew Tworkowski, Wiesław Piechowski i Piotr Sowa postanowiła przyznać:

I miejsce – Piotr Pieróg z Łukowej,
III miejsce – Patrycja Siuśta z Łukowej.

Nagrodzone osoby otrzymają nagrody rzeczowe o wartości 500 zł (brutto) za zajęcie I miejsca oraz 200 zł (brutto) za zajęcie III miejsca. Nagrodzone zdjęcia można zobaczyć tutaj.

Uzasadnienie:
I miejsce – przedstawione prace spełniły wymagania regulaminowe oraz główne założenia VI edycji konkursu: fotoreportaż ukazujący ciekawe wydarzenia z życia mieszkańców Miasta i Gminy oraz ciekawe, niekonwencjonalne ujęcie tematu.
III miejsce – przedstawione prace spełniły wymagania regulaminowe oraz wpisują się w założenia VI edycji konkursu dotyczące ciekawego, niekonwencjonalnego ujęcia przedstawianego tematu.

sarzyna konkurs