Strona główna Gmina Leżajsk Leżajsk będzie mieć nowy Rynek oraz nową Ekspozycję Historyczną!

Leżajsk będzie mieć nowy Rynek oraz nową Ekspozycję Historyczną!

909
0

9 kwietnia Zarząd Województwa Podkarpackiego zdecydował o rozdziale środków w ramach programu rewitalizacji przestrzeni publicznej. Spośród 23 wniosków dopuszczonych do oceny merytorycznej (prawie 40 wszystkich złożonych wniosków), tylko czternastu wnioskodawców uzyskało dofinansowanie. Wśród nich znalazł się także Leżajsk.

Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Leżajsku (taką nazwę nosi bowiem projekt) wyszacowana została na niemal 13 mln zł., z czego przyznane dofinansowanie to prawie 8,8 mln zł. Inwestycja rozpocznie się jeszcze w tym roku (wyłonienie wykonawcy) a wszystkie prace prowadzone będą w latach 2020 – 2021.

Projekt składa się z trzech części.

Pierwsza, to przebudowa zabytkowej XVII wiecznej wieży dzwonniczej (obserwacyjno– obronnej) z dostosowaniem jej do potrzeb ruchu turystycznego. Tutaj na 2 i 3 poziomie wieży powstanie stała multimedialna i interaktywna ekspozycja historii Leżajska, zaś poziomi 6 (powyżej dzwonów) przeznaczony zostanie na cele widokowe – zwiedzający, poruszając się po drewnianej antresoli będą mieli możliwość podziwiania panoramy miasta przez odpowiednio zabezpieczone okna i otwory strzelnicze.

Druga, to zmiana przestrzeni publicznej rynku i skweru księdza Stanisława Lubasa z przebudową wszystkich instalacji w obrębie rynku. Obejmie ona:
– przebudowę toalet miejskich, budowę zespołu fontann w obszarze płyty rynku i fontanny w obszarze skweru ks. S. Lubasa,
– budowę nowych nawierzchni na placu Rynku, skwerze, przebudowę i remont drogi wewnętrznej wraz z zatokami postojowymi i chodnikami,
– zmianę lokalizacji pomnika Władysława Jagiełły,
– rozbudowę drogi gminnej (ul. Rynek) w Leżajsku w zakresie: wymiany nawierzchni jezdni i chodników wraz z krawężnikami i obrzeżami, oraz budowę nowych zatok postojowych,
– remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Piekarskiej oraz nawierzchni chodników ulicy Jarosławskiej,
– przebudowę i remont drogi wewnętrznej ul. Rynek wraz z zatokami postojowymi i chodnikami.

Trzecia, to zmiana zagospodarowania przestrzeni publicznej placu przed MCK w Leżajsku.
Tutaj planuje się:
– zmianę zagospodarowania przestrzeni publicznej placu wraz z budową zadaszonej sceny, fontanny oraz zmianą lokalizacji instalacji artystycznej (krzesła),
– odwodnienie nawierzchni budowanego placu przed MCK w Leżajsku oraz przebudowę istniejącej w tym rejonie infrastruktury podziemnej kolidującej z projektowaną zabudową (kan. deszczowa + przyłącz gazu), przebudowę przyłącza gazowego,
– rozbudowę istniejącego oświetlenia placu przed MCK,
– budowę instalacji uzdatniania wody i zasilania fontanny zewnętrznej.

Rynek miejski wraz ze skwerem Księdza Stanisława Lubasa oraz plac przed MCK objęty zostaną monitoringiem wizyjnym i włączone do funkcjonującego od zeszłego roku miejskiego systemu monitoringu.

ź: FB – Ireneusz Stefański

Poprzedni artykułEuropejska Noc Muzeów 2019
Następny artykułAlarm bombowy w leżajskim technikum