Dzięki programowi „Wyrównywania różnic między regionami” ogłoszonemu pod koniec 2016 r. przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udało się otrzymać dofinansowania m.in. na zakup pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych. Z terenu powiatu leżajskiego o dofinansowanie ubiegały się: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku, Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelnej oraz Stowarzyszenie „Dobry Dom” w Woli Zarczyckiej.

17 stycznia odbyło się uroczyste poświęcenie nowego auta dla ŚDS w Jelnej przez proboszcza miejscowej parafii o. Sadoka Strąkowskiego. Pojazd został zakupiony ze środków pochodzących zarówno z ww. programu, budżetu Powiatu Leżajskiego, jak i wsparcia finansowego: Wojewody Podkarpackiego, Miasta Leżajska, Gminy Kuryłówka oraz firmy Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. Następnie dyrektor ŚDS w Jelnej Danuta Kurzyp powitała zaproszonych gości: Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Małgorzatę Dankowską, Dyrektora PFRON Oddziału w Rzeszowie Macieja Szymańskiego, Starostę Leżajskiego Marka Śliża, Wicestarostę Leżajskiego Zdzisława Leśkę, Członka Zarządu Powiatu Lucjana Czenczka, Burmistrza Leżajska Ireneusza Stefańskiego, Wójta Gminy Kuryłówka Tadeusza Halesiaka oraz przyjaciół i dyrektorów zaprzyjaźnionych instytucji.

W podzięce za tak hojny dar przedstawiciele społeczności ŚDS w Jelnej zaśpiewali dla przybyłych gości kolędy. Podziękowania oraz symboliczne statuetki wraz z upominkami wszystkim sponsorom wręczyli reprezentanci Zarządu Rady Uczestników: Ewa Kazak i Jan Materna.