Ogólnopolski Głos…
Z inicjatywy Komendy Głównej Policji w poniedziałkowe popołudnie w Leżajsku odbył się „Ogólnopolski Głos Profilaktyki”. Impreza przeprowadzona w całym kraju miała poruszyć serca wolne od uzależnień, przemocy i obojętności. Do akcji włączyła się również leżajska Policja.
Celem akcji „Ogólnopolski Głos Profilaktyki” jest udział społeczeństwa w działaniach na rzecz bezpieczeństwa publicznego oraz spotkanie ludzi pomocnych dla innych, potrafiących wspólnie działać, by chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniami. Organizatorzy pragnęli również zwrócić tą akcją uwagę na ochronę dzieci i młodzież przed przemocą, agresją, uzależnieniami i ksenofobią, by szczególnie w okresie wakacji nie pozostawiano ich samym sobie.
Finał Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki 2015 w Leżajsku odbył się 1 czerwca na placu przy MCK w Leżajsku.  W happeningu uczestniczyli uczniowie szkół z Leżajska, którzy barwnym korowodem przemaszerowali ulicami miasta i przybyli na miejsce manifestując idee profilaktyczne przy użyciu haseł zamieszczonych na transparentach i banerach.
Łącząc się w „Rytmie wolnych serc” z uczestnikami przedsięwzięcia w całym kraju odczytano odezwę społeczności PAT skierowaną do zgromadzonych osób na placu przy MCK w Leżajsku.
W przedsięwzięciu oprócz młodzieży i przedstawicieli leżajskiej Policji uczestniczyli nauczyciele i pedagodzy ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu leżajskiego.
Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku składa podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia akcji.
ź: KPP Leżajsk