Poświęcenie ołtarza w parafi Gieldarowa

  250
  0

  W parafii p.w. św. Michała Archanioła w Giedlarowej miały miejsce kolejne uroczystości związane z obchodami dziękczynienia za 100-lecia istnienia kościoła. W sobotę 1 grudnia w czasie Mszy Świętej o godz. 16.00 J.E. Arcybiskup Józef Michalik dokonał poświęcenia nowego ołtarza w pięknie odnowionej świątyni parafialnej.
  Ksiądz Arcybiskup został uroczyście wprowadzony do kościoła i powitany przez dzieci, przedstawicieli młodzieży, Parafialnej Rady Duszpasterskiej oraz Proboszcza parafii Ks. Jana Balickiego. Gospodarz Parafii przywitał również przybyłych gości: kapłanów, przedstawicieli władz samorządowych i licznie zgromadzonych parafian. Podsumował wykonane prace przy odnawianiu kościoła, podziękował ofiarodawcom oraz zaprosił wszystkich zebranych do modlitewnego dziękczynienia na zakończenie jubileuszu 100-lecia istnienia świątyni.
  Parafianie przygotowywali się do uroczystości konsekracji ołtarza przez rekolekcje parafialne prowadzone przez ks. prałata dr Mariana Balickiego ze Stalowej Woli i ks. prałata dr Tadeusza Kocóra z Łańcuta.
  Konsekracja ołtarza to wielkie wydarzenie dla parafii. Jest to jeden z ważniejszych aktów liturgicznych ponieważ ołtarz jest najważniejszym miejscem, do którego wspólnota podczas liturgii, duchowo zbliża się i przystępuje, by korzystać z owoców tego, co dzieje się na nim. Na ołtarzu w znakach sakramentalnych dokonuje się ofiara Jezusa Chrystusa. To z tej ofiary czerpany jest pokarm dla życia, potrzebny do trwania we wspólnocie ze wszystkimi, którzy uczestniczą w liturgii i stają na drodze życia każdego człowieka.
  Obrzęd konsekracji ołtarza dokonuje się przez czynności i znaki. Są nimi namaszczenie, okadzenie, przykrycie obrusem i obdarowanie światłem. Obrzędy te są widocznymi znakami ukazującymi niewidzialne dzieła, które Pan dokonuje za pośrednictwem przedstawicieli Kościoła.
  Liturgii poświęcenia ołtarza przewodniczył sam Ksiądz Arcybiskup, który na początku poświęcił wodę, a następnie pokropił nią ściany świątyni i wszystkich obecnych podczas uroczystości. Akt ten nawiązywał do chrztu, dzięki któremu człowiek ochrzczony staje się świątynią Ducha Świętego.
  Zebrani w świątyni wierni uczestniczyli w Liturgii Słowa przygotowanej przez przedstawicieli wspólnot parafialnych. W homilii Ksiądz Arcybiskup, odwołując się do historii parafii, podkreślił zaangażowanie parafian w dbałość o piękno świątyni, podziękował za ofiarność oraz zachęcił do nieustannej troski o duchowe świątynie serc. Te wartości szczególnie ważne stają się w Roku Wiary i w Adwencie, aby kościół stał się miejscem spotkania z Bogiem nie tylko w niedziele i święta, ale również w dni powszednie.
  Po wysłuchaniu Słowa Bożego nastąpiło namaszczenie nowego ołtarza krzyżmem – olejem poświęconym w Wielki Czwartek. Namaszczony ołtarz to stół ofiarny, przeznaczony do sprawowania Najświętszej Ofiary – Chrystusa i Kościoła – gdzie pod postaciami chleba i wina uobecnia się śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.
  Po tych ceremoniach nastąpiło okadzenie ołtarza i wiernych. Dym kadzidła umieszczony na kamiennej płycie ołtarza unosił się w górę w formie ogromnego słupa. Cała świątynia napełniła się niebiańską wonią, a pieśni śpiewane w tym czasie przez scholę parafialną podkreślały doniosłość chwili. Po okadzeniu w mensie ołtarzowej umieszczono relikwie Męczenników – Świętego Stanisława Biskupa oraz Świętego Walentego. Następnie nakryto ołtarz białym obrusem. Z kolei na ołtarzu uroczyście zapalono świece, rozbłysło też oświetlenie całego Kościoła jako znaku zmartwychwstania Chrystusa i nowego życia.
  Nastrój chwili przenikał serca i dusze wiernych trwających w wielkim skupieniu modlitewnym. Podczas Liturgii Eucharystii mogli doświadczyć szczególnej obecności Chrystusa, który przychodzi, przemienia, gromadzi wokół stołu i daje moc światła – moc nowego życia.
  Nowy ołtarz został poświęcony Panu Bogu. Jest darem całej parafii. Ksiądz Proboszcz Jan Balicki na zakończenie uroczystości podziękował wszystkim uczestnikom oraz tym, którzy zaangażowali się w ich przygotowanie: Kręgom Domowego Kościoła, scholii młodzieżowej, lektorom, ministrantom oraz wszystkim ludziom dobrego i hojnego serca.
  „Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście” – dziękując Bogu za dar świątyni, za miejsce modlitwy, otwierajmy swe serce dla Boga, bo na nic zdadzą się nawet najwspanialsze świątynie, jeśli Bóg nie znajdzie miejsca w naszych sercach.

  Ksiądz Jacek Zarzyczny

  Poprzedni artykułIV Mikołajkowy Turniej Kyokushin Karate.
  Następny artykułZbiórka żywności