Ruszyła XI edycja Akcji „Drzewko za Butelkę”

  196
  0

  Każdy człowiek korzysta ze środowiska przyrodniczego otrzymując z niego nie tylko surowce czy energię, ale także czerpiąc inspiracje i doznania, które wypływają z piękna i majestatu natury. Korzysta również z dóbr środowiska społecznego i kulturowego – wytworzonych przez ludzi i dla ludzi. Mimo to, nadal wiele ludzi nie ma świadomości, jaki wpływ na stan i jakości tych środowisk mają zachowania poszczególnych osób, rodzin i grup społecznych, jak również ich przyzwyczajenia, style życia, mody, sposoby wypoczynku lub odżywiania.

  Chcąc promować nurt edukacji ekologicznej firmy skupione w Programie „Odpowiedzialność i Troska”®, już po raz XI przystępują do przeprowadzenia ogólnopolskiej Akcji edukacji ekologicznej „Drzewko za butelkę”®. W tegorocznej XI już edycji Akcji „Drzewko za butelkę”®, która potrwa od marca do końca maja, uczestniczyć będzie wielu młodych ekologów z 7 miejscowości: Miszewa k. Gdańska (koordynator Akcji: Ashland Poland Sp. z o.o.), Włocławka (koordynator Akcji: ANWIL S.A.), Tarnowa (koordynator Akcji: Branżowa Organizacja Odzysku S.A.), Nowej Sarzyny (koordynator Akcji: Urząd Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, Partnerem strategicznym oraz głównym sponsorem Akcji jest Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. Organizacyjnie Akcję wspierać będą również Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” S.A.), Puław (koordynator Akcji: Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.), Brzegu Dolnego (koordynator Akcji: PCC „Rokita” S.A. i Kosmet Rokita Sp. z o.o.) i Konina (koordynator Akcji: Starostwo Powiatowe w Koninie).
  Idea Akcji „Drzewko za butelkę”® od lat jest niezmienna i polega na tym, że najmłodsi zbierają niepotrzebne i zaśmiecające otoczenie plastikowe butelki PET. W zamian za zebrane butelki, które trafiają do recyklingu, uczestnicy otrzymują sadzonki drzew i krzewów, które sadzą w wybranych przez siebie miejscach. Zwycięzcy otrzymują nagrody, dyplomy oraz upominki. Każda z dotychczasowych edycji skupia każdorazowo ok. 30 tys. dzieci z miast, gmin, miasteczek i wsi w rejonach, w których swoją działalność prowadzą firmy skupione w Programie „Odpowiedzialność i Troska”®.

  W ubiegłym roku do akcji włączyło się 135 placówek oświatowych, przede wszystkim przedszkoli i szkół podstawowych. Dzieci z całej Polski w ramach dotychczasowych dziesięciu edycji zebrały blisko 15,7 milionów butelek PET i posadziły ponad 21, 6 tys. drzewek. O tym, jak cenne społecznie jest to przedsięwzięcie świadczy fakt, iż od kilku lat patronat obejmuje Główny Konserwator Przyrody – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Biuro Nasiennictwa Leśnego oraz liczne media.
  W 2013 roku rusza XI edycja i nowe wyzwania przed uczestnikami, jak osiągnąć nowy rekord zebranych butelek. Celem akcji jest aktywne dbanie o środowisko naturalne, jednak dla dzieci duże znaczenie mają ilości zebranych butelek. Kolejne pokolenia przyłączają się do akcji, a Ci którzy brali w niej udział
  z radością wspominają zabawę w „butelkomanię”.

  Na zbieraczy jak co roku czeka moc atrakcji, ekologiczne festyny i konkursy. Najlepsi zbieracze butelek mogą liczyć na liczne nagrody i niespodzianki!

  drzewko za butelkeWszystkich sympatyków Akcji zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w zabawie oraz do odwiedzania strony www.drzewkozabutelke.pl oraz profilu Akcji na portalu społecznościowym Facebook. Na bieżąco informujemy tam nie tylko o przebiegu Akcji, ale również ogłaszamy konkursy online. Mamy nadzieję, że nasi mali ekolodzy będą mieli nie tylko wspaniałą zabawę, uczestnicząc w internetowych grach, ale będą wygrywali też ciekawe nagrody!
  Przypomnijmy, że pomysłodawcą akcji „Drzewko za butelkę” jest Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska”® , który działa pod nadzorem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

  W Polsce Program „Odpowiedzialność i Troska”® ma już ponad 20-letnią tradycję, a jego sygnatariuszami są 34 firmy sektora chemicznego. Kluczową zasadą działania, którą kierują się realizatorzy Programu, jest budowanie świadomości społecznej. Firmy podejmują zatem dialog ze swoimi pracownikami, społecznością lokalną, klientami i dostawcami, by jak najlepiej poznać swoje wzajemne potrzeby. Przykładem wielopłaszczyznowych form wymiany doświadczeń i edukacji ekologicznej jest realizacja ogólnopolskich projektów: edukacji ekologicznej „Drzewko za butelkę”®, Ekologicznej Akademii Umiejętności czy konkursu fotograficznego „Złap zająca”®.
  Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie www.rc.com.pl

  Poprzedni artykułMaj-danówka 2013
  Następny artykułPromocja na obiektach MOSiR-u w Nowej Sarzynie