Stowarzyszenie “Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania zaprasza na szkolenia z zakresu PROW 2007 – 2013 Oś 4 Leader , “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Szkolenia będą poprzedzać bezpośrednio planowane nabory wniosków w ramach obydwu w/w działań.

więcej na: grodziskodolne.pl