Powiat Leżajski w ramach Działania 1.3 „Regionalny System Innowacji” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, realizuje zadanie pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat leżajski”. Na dzień dzisiejszy zakończone są roboty budowlane adaptujące pomieszczenia warsztatów dla potrzeb nowoczesnych pracowni. Zakupiono już część sprzętu do wyposażenia poszczególnych pracowni.

ź: Starostwo Leżajsk

Transfer