Zaproszenie na XVI sesję Rady Miejskiej

  310
  0

  Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska, że w dniu 26 kwietnia 2012 r. (czwartek) o godz. 1400 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku obędzie się XVI sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

  Porządek obrad:
  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej w Leżajsku.
  3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
  4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście za 2011 r. składana przez:
  a) Komendanta Powiatowego Policji,
  b) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,
  c) Komendanta Straży Miejskiej.
  5. Informacja Burmistrza dotycząca zasad przyjętych w zakresie przyjmowania uczniów do szkół i tworzenia oddziałów.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Leżajska w 2012 roku.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Miasto Leżajsk na lata 2012-2015.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, służebności przesyłu, na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasto Leżajsk.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/30/07 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 r.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Leżajska, szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, terminów obowiązujących w toku prac nad projektem uchwały budżetowej oraz wymogów dotyczących uzasadnień i materiałów informacyjnych przedkładanych przez Burmistrza Leżajska Radzie Miejskiej wraz z projektem uchwały budżetowej.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i okoliczności używania herbu, flagi, sztandaru i pieczęci Miasta Leżajska.
  14. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.
  15. Wolne wnioski i zapytania.
  Przewodniczący Rady Miejskiej
  (-) Ireneusz Stefański

   

  Ź: UM Leżajsk

  Poprzedni artykułGeneza i wzniesienie obelisku
  Następny artykułMTB O PUCHAR ZIEMI LEŻAJSKIEJ 2012