„EKOMUZEUM W WIDŁACH WISŁY I SANU”

  152
  0

  Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” ogłasza konkurs na organizację imprez promujących trasy i produkty turystyczne „Ekomuzeum w widłach Wisły i Sanu”.
  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie do 14 września 2012 r. karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na organizację ww. imprezy.
  Oferty składane w ramach konkursu winny dotyczyć tras i produktów turystycznych powstającego na obszarze Gmin: Baranów Sandomierski, Bojanów, Nowa Dęba, Harasiuki, Jarocin, Jeżowe, Krzeszów, Nisko, Rudnik, Ulanów oraz Nowa Sarzyna i Leżajsk: „Ekomuzeum w widłach Wisły i Sanu”.
  Informacje nt. tras i produktów turystycznych udzielają następujące Lokalne Grupy Działania:
  1. Lasowiacka Grupa Działania – dla tras i produktów zlokalizowanych na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Bojanów, Nowa Dęba,
  2. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Partnerstwo dla ziemi Niżańskiej dla tras i produktów zlokalizowanych na terenie gmin: Harasiuki, Jarocin, Jeżowe, Krzeszów, Nisko, Rudnik, Ulanów;
  3. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” – dla tras i produktów zlokalizowanych na terenie gmin: Nowa Sarzyna i Leżajsk;

  Kwota wsparcia na realizację pojedynczego przedsięwzięcia wynosi nie więcej niż 2.040,00 zł.

  Kartę zgłoszeniową należy złożyć: osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, przesłać faksem lub drogą elektroniczną (ul. M. Reja 3, 39-460 Nowa Dęba, tel./fax. 15 846 22 19, e-mail: biuro@lasowiacka.pl). Poniżej zamieszczamy regulamin wyboru, kartę zgłoszenia oferty wraz z kryteriami wyboru.

  Potencjalni realizatorzy zobowiązani będą w swojej ofercie zaprezentować program wydarzenia zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia (mogą to być np. różnego rodzaju marsze, rajdy, zawody sportowe, wydarzenia integracyjne w sąsiedztwie szlaków/gier itp.). Dodatkowo każda przedstawiona oferta powinna uwzględniać tzw. minimalny standard, tj.:
  a) planowana liczba odbiorców min 50 os.,
  b) zorganizuje stoisko promocyjne na którym zostaną zaprezentowane opracowane w ramach projektu materiały promocyjne.
  c) opracuje i dokona kolportażu min. 100 plakatów informujących o realizowanym wydarzeniu na terenie projektu współpracy;
  d) zamieści informacje o realizowanym wydarzeniu na min. 6 stronach internetowych (np. samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania lub regionalnych portalach informacyjnych), wyeksponuje baner promocyjny dostarczony przez organizatora,
  e) dokona zabezpieczenia medycznego imprezy,
  f) zapewni drobny poczęstunek dla uczestników wydarzenia.

  ź: UG Leżajsk

  Poprzedni artykułZmiany kadrowe w leżajskiej komendzie
  Następny artykułUnijne pieniądze dla leżajskiej bazyliki