Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Józef Gdański został Honorowym Obywatelem Miasta Leżajska. Ten zaszczytny tytuł, to wyraz uznania dla całego garnizonu podkarpackiego. Uchwałę o jego nadaniu podjęli leżajscy radni.

Decyzją radnych, Księga Honorowych Obywateli Miasta Leżajska wzbogaciła się o wpis z nazwiskiem szefa podkarpackich policjantów. Tytuł “Honorowy Obywatel Miasta Leżajska” jest nadawany wybitnym osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju miasta, ratowania pamiątek kultury narodowej, popularyzacji wiedzy o Leżajsku i jego historii.

Promocji oraz osobom, których działalność przyczyniła się do wzrostu rangi i znaczenia miasta w Polsce lub poza jej granicami. Nadanie tytułu jest wyrazem uznania za pracę na rzecz bezpieczeństwa dla całej podkarpackiej Policji.

Kandydatów do tytułu mogli zgłaszać: radni Leżajska, burmistrz oraz co najmniej pięć osób fizycznych, osoby prawne i inne jednostki, które nie posiadają osobowości prawnej.