Korty przy Szkole Podstawowej nr 2

    176
    0

    Modernizacja istniejącego ziemnego kortu tenisowego polegała na poprawie nawierzchni, remoncie ogrodzenia i zakupie niezbędnego wyposażenia co przede wszystkim poprawiło warunki bezpieczeństwa jego użytkowania, ale także spełniło duże zapotrzebowanie społeczne, w tym zapotrzebowanie na sport ,,na świeżym powietrzu”. Korty do tenisa ziemnego będą wykorzystywane przez dzieci i młodzież. Sąsiedztwo szkoły podstawowej jak i brak takiego boiska w tym rejonie (osiedla mieszkaniowe) zapewnią jego intensywne wykorzystanie. Służyć będzie ono nie tylko do zajęć szkolnych, ale również do przeprowadzania zawodów sportowych organizowanych przez kluby i sks-y (jako sport kwalifikowany) oraz przez niezorganizowaną młodzież i dzieci w czasie wolnym od zajęć. Bliskość osiedla mieszkaniowego sprzyjać będzie również rodzinnemu uprawianiu sportu i rodzinnej rekreacji. Boisko przyczyni się przede wszystkim do rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży, służyć będzie poprawie zdrowia całego młodego pokolenia, któremu szczególnie w dobie informatyzacji należy stworzyć lepsze warunki do rozwoju kultury fizycznej. Korzystanie z boiska przez młodzież i dzieci zagospodaruje ich wolny czas, co pozwoli osiągnąć efekty wychowawcze, a także będzie środkiem zapobiegawczym dla złych nawyków statycznego spędzania czasu i w dużym stopniu zapobiegnie rozwojowi patologii. Korty mają przewidziany pełny dostęp dla osób niepełnosprawnych poprzez obniżenie krawężników drogowych na trasie dojścia i dojazdu.

    Poprzedni artykułKontynuują misyjne dzieło
    Następny artykuł„Grodziskie Złotka” w plebiscycie Nowin