Zapraszamy do czytania nowego Kuriera Powiatowego !
Wydawca:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk
Adres redakcji: 37-300 Leżajsk, ul. Mickiewicza 20A, tel. (0 17) 242 10 54.
Nakład: 2000 egz., kolportowany na terenie Powiatu Leżajskiego
Informacje z terenu miast i gmin przygotowują osoby wyznaczone przez Wójtów
i Burmistrzów danego miasta czy gminy. redakcja nie ponosi za nie odpowiedzialności.

http://www.starostwo.lezajsk.pl/download/gfx/lezajsk/pl/defaultaktualnosci/67/652/1/kurier-3-2012.pdf

 

Ź: Starostwo Leżajsk