Spotkanie, którego tematem była nowa Strategia i Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 rozpoczęło się o godzinie 15:00, w środę 22 stycznia, a uczestniczyli w nim Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Stanisław Bartnik, Zarząd Powiatu Leżajskiego, radni Rady Powiatu Leżajskiego, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin z terenu powiatu oraz terenów sąsiadujących, Dyrektorzy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Powiatu oraz Dyrektorzy i Prezesi przedsiębiorstw.

Ze szczególnym zainteresowaniem Goście wysłuchali wystąpienia Marszałka Województwa Podkarpackiego, który przedstawił założenia nowej Strategii Województwa oraz RPO WP na lata 2014-2020. Następnie, ofertę inwestycyjną Parku Przemysłowego „Stare Miasto-Park” przedstawiła p. Marta Zygmunt – Prezes. Piotr Zawada – Wiceprezes RARR, zaprezentował możliwości pozyskiwania środków przez przedsiębiorców na przykładzie programów Polska Wschodnia i Inteligentny Rozwój.

Spotkanie było żywe i interesujące. Obfitowało w dużą wymianę zdań i poglądów na temat poruszanych spraw.

ź: Starostwo Leżajsk