Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje osoby, które w 2015r. korzystały z żywności z Podkarpackiego Banku Żywności, że w dniu 14.12.2015r.będzie wydawana bezpłatna żywność z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie w ramach FEAD 2015, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Osoby, które nie były zakwalifikowane we wcześniejszym terminie, a chcą skorzystać z żywności proszone są o zgłoszenie się do GOPS w Grodzisku Dolnym do dnia 07.12.2015r.

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 771,00 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej 951,00 zł miesięcznie. Osoby, których dochody nie będą zweryfikowane nie otrzymają żywności.