Powiat Leżajski przez 4 miesiące realizował przedsięwzięcie polegające na rozbiórce istniejącego mostu dwuprzęsłowego o konstrukcji nośnej z płyty żelbetowej i budowie nowego obiektu (jednoprzęsłowego) – most stały o szerokości użytkowej 8,54m w tym jezdnia 6,0m + opaski bezpieczeństwa 2 x 1,27mb, o długości całkowitej 17,43m i nośności 40 ton tj. klasa „B” wg PN – 85/S-10030.

Zakres prac do wykonania to:
– roboty rozbiórkowe;
– wykonanie fundamentów;
– wykonanie przyczółków;
– wykonanie płyty pomostu;
–  wykonanie płyt przejściowych;
– wykonanie kap chodnikowych;
– wyposażenie pomostu;
– przebudowa dojazdów;
– odwodnienie;
– umocnienie i regulacja koryta rzeki.

Okres realizacji: 12.03.2012r. – 27.06.2012r.

Wartość zadania: 1 323 534,22 zł

Źródła finansowania:

– Środki WFOŚiGW – 130 970,31 zł
– Środki FSUE – 1 093 285,00 zł
– Środki własne – 99 278,91 zł.

 

ź: Starostwo Leżajsk