ŚDS szansą dla niepełnosprawnych

  165
  0

  Ośrodkiem wsparcia dla dorosłych osób niepełnosprawnych jest w naszej gminie powstały w Laszczynach w 2010r. Środowiskowy Dom Samopomocy. Obecnie Gmina Grodzisko Dolne rozszerza działalność ośrodka poprzez budowę filii ŚDS w Podlesiu.

  Z pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy korzysta obecnie 30 podopiecznych. Są to osoby w większości niepełnosprawne intelektualnie, mało samodzielne oraz chorzy psychicznie często z chorobami sprzężonymi. By zyskać umiejętność lepszego funkcjonowania w środowisku lokalnym i zawodowym, wymagają oni rehabilitacji i terapii. Pobyt w placówce wpływa na poprawę umiejętności i sprawności uczestników. Dzięki prowadzonym terapiom osoby te lepiej radzą sobie z własną chorobą i problemami życia codziennego.

  Wychodząc naprzeciw istniejącym potrzebom i problemom z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne, Gmina przystąpiła do utworzenia filii istniejącego ŚDS w Podlesiu.

  Wolnostojący budynek remizy OSP przy wsparciu środków zewnętrznych adaptowany jest na Placówkę Dziennego Pobytu dla Dorosłych Osób Niepełnosprawnych. Dzięki temu możliwa będzie terapia dla kolejnych 15 osób. Otwarcie filii przewidziane jest na grudzień tego roku.

  W związku z tym, że zarówno ŚDS w Laszczynach jak i filia w Podlesiu przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych w tym osób o ograniczonej zdolności poruszania się, zamieszkałych w znacznej odległości od ŚDS, koniecznym jest zapewnienie im bezpiecznego i szybkiego dotarcia na zajęcia. Obowiązek ten spoczywa na placówce, dlatego też w lipcu br. do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych złożono wniosek o dofinansowanie zakupu drugiego samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na przełomie września/października tego roku.

  Warto dodać, iż bieżąca działalność tego typu jednostek finansowana jest w całości ze środków budżetu państwa.

  ź: Grodzisko Dolne

  Poprzedni artykułAsseco Resovia Rzeszów – Fenerbahce Grundig Stambuł
  Następny artykułMistrz Polski lepszy od mistrza Turcji.