Składaj wniosek o szkolne stypendium

  177
  0

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje, że od 01-09-2012 do 15-09-2012 można składać wnioski o stypendia szkolne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

  Wnioski przyjmują pracownicy GOPS. Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium powinny okazać się następującymi dokumentami:

  • dokładne dane osobowe wszystkich członków rodziny (PESEL, adres zamieszkania),
  • dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku zgodnie z ustawą o pomocy społecznej tj. (dochody nie mogą przekraczać 351 zł na osobę w rodzinie),
  • dowody otrzymania renty lub emerytury,
  • zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informację o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
  • zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło z informacją o potrąconych zaliczkach jak wyżej,
  • zaświadczenie o kwocie i liczbie pobieranych zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,
  • zaświadczenie z urzędu pracy o pobieranym zasiłku dla bezrobotnych, lub o tym że zasiłku się nie pobiera.
  • zaświadczenie z KRUS o opłacanej składce na ubezpieczenia, kwoty świadczeń pobieranych w KRUS,
  • zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym,
  • zaświadczenie z gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły wyższej o pobieraniu nauki,
  • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie z urzędu skarbowego o posiadanych dochodach,
  • w przypadku braku udokumentowanych dochodów oświadczenie majątkowe,
  • zaświadczenie o pobieranym stypendium przez dzieci.
  Poprzedni artykułEnergia elektryczna z przetargu
  Następny artykułOSP z Wólki Grodziskiej otrzymała wóz strażacki