Zgodnie z coroczną tradycją 8 stycznia br. w Komendzie Powiatowej PSP w Leżajsku odbyło się opłatkowo-noworoczne spotkanie strażaków oraz członków Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Leżajsku. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością: Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Roman Petrykowski, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Rzeszowie – Stanisław Gajda, Starosta Leżajski – Marek Śliż wraz z Wicestarostą – Zdzisławem Leśko oraz o. Mariusz Lepianka z Klasztoru oo. Bernardynów w Leżajsku.

Spotkanie było okazją do złożenia sobie życzeń świąteczno-noworocznych, podsumowania minionego roku oraz przedstawienia planów i zamierzeń na 2015 rok. Podczas spotkania śpiewano kolędy, wspominano miłe chwile z okresu czynnej służby oraz wymieniano wrażenia z czasu spędzonego na zasłużonej emeryturze.
Za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej strażacy emeryci otrzymali odznaczenia i wyróżnienia.  Odznaką za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów RP uhonorowano: Eugeniusza Długosza i Józefa Maja. Medalami Jubileuszowymi 20 -Lecia Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP zostali wyróżnieni: Bogdan Kołcz, Józef Golec, Józef Wnęk, Józef Nicpoń, Jan Chmura, Jan Skwara, Andrzej Franus, Józef Łoś.

Na zakończenie spotkania strażacy z KP PSP w Leżajsku zaprezentowali zaproszonym gościom i kolegom emerytom nowoczesne stanowisko kierowania i sprzęt specjalistyczny.

Po spotkaniu odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Związku Emerytów i Rencistów RP w Leżajsku, podczas którego podsumowano 4-letnią kadencję Zarządu Koła oraz wybrano nowy skład Zarządu.

Skład Zarządu Koła:
Prezes – Zbigniew Pudełkiewicz
Wiceprezes – Józef Nicpoń
Sekretarz – Józef Maj
Skarbnik – Jan Skwara
Członek Zarządu – Józef Wnęk
Członek Zarządu – Józef Mucha