SwissContributionProgramme_logo copy

Muzeum Ziemi Leżajskiej zakończyło realizację projektu pn. „Tradycyjne drewniane zabawki leżajskie będące produktem lokalnym, wytwarzane w Muzeum Ziemi Leżajskiej w Leżajsku”. Projekt ten współfinansowany był przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (projekt pn. “Alpejsko – Karpacki Most Współpracy” Działanie 5 Fundusze Grantowe).

Celem głównym projektu jest produkcja rękodzielnicza tradycyjnych drewnianych zabawek leżajskich w oparciu o posiadane wzory i opisy przez Muzeum Ziemi Leżajskiej. W ramach projektu Muzeum Ziemi Leżajskiej zakupiło maszyny  i urządzenia niezbędne do produkcji zabawek. Ponadto  powstała strona internetowa www.zabawki-lezajskie.pl z opcją sklepu internetowego a także został zakupiony namiot wystawienniczy, który posłuży do prezentacji wytworzonych przez Muzeum zabawek.

Termin realizacji projektu: 15.11.2012 – 28.02.2013 r.

Źródła finansowania projektu:

– Dotacja z Funduszu Promocji Produktu Lokalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego – Przedsiębiorcy – 24 296,57zł (60%)

– Środki własne – 16 197,72zł (40%)

– Łącznie: 40 494,29 zł (100%)