Z mieszkańcami o rozwoju gminy

  205
  1

  Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, podstrefa ekonomiczna, wiatraki – to główne tematy debaty z udziałem mieszkańców gminy, która odbyła się 12 lutego br. w Domu Wiejskim w Grodzisku Nowym. Mimo zimowej aury, na spotkaniu pojawiło się sporo osób zainteresowanych rozwojem gminy.

  Spotkanie przeprowadzone zostało w ramach innowacyjnego projektu pod nazwą „Program Aktywności Samorządowej – PAS” realizowanego przez Fundację Inicjatyw Menadżerskich z Lublina. Inspiracją do wyboru dyskutowanych tematów były m. in. opinie mieszkańców dotyczące najważniejszych potrzeb Gminy wyrażone w zgłoszonych pomysłach oraz ankietach przeprowadzonych na terenie gminy w ubiegłym roku.

  Do udziału w spotkaniu zaproszono przedstawicielkę Fundacji Akademia Obywatelska – Panią Elwirę Żmuda, która zaprezentowała zasady funkcjonowania spółdzielni socjalnych oraz przedstawiła ofertę dofinansowania, jakie fundacja oferuje dla nowopowstających spółdzielni. Temat ten był szczególnie interesujący dla kilku uczestniczek spotkania, które rozważają rozpoczęcie prowadzenia tej formy działalności gospodarczej. Temat ekonomii społecznej poruszył także Pan Krzysztof Rogowski, który od lutego br. jest Pełnomocnikiem Gminy Grodzisko Dolne ds. rozwoju gospodarczego. Warto zaznaczyć, że propozycja powołania pełnomocnika działającego na rzecz szeroko rozumianego rozwoju gospodarczego Gminy powstała w trakcie ubiegłorocznych debat w ramach projektu PAS. W trakcie spotkania po raz pierwszy zaprezentowano projekt planu zagospodarowania przestrzennego, który obejmie blisko jedną trzecią część powierzchni Gminy. Co istotne dla rozwoju Gminy, plan uwzględnia teren pod podstrefę ekonomiczną oraz elektrownie wiatrowe. Planuje się, że podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o powierzchni ok. 20 ha zlokalizowana zostanie w okolicach Grodziska Nowego na terenach tzw. Kompleksu. Wniosek o lokalizację podstrefy złożony zostanie po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego, co nastąpi z końcem bieżącego roku. Tworzony plan zagospodarowania przestrzennego określa tereny, w których możliwa jest lokalizacja elektrowni wiatrowych. Obszar ten wyznaczony został z uwzględnieniem warunków wietrznych, ograniczeń środowiskowych oraz bezpiecznej odległości od istniejącej i planowanej zabudowy mieszkalnej.

  Dyskusję prowadził pan Robert Szlęzak – ekspert Fundacji Inicjatyw Menadżerskich. Już teraz zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w kolejnym spotkaniu, na którym każdy będzie mógł zaproponować swoje pomysły na różnego rodzaju przedsięwzięcia i inwestycje w naszej Gminie. Spotkanie odbędzie się najprawdopodobniej w maju. Dokładny termin i miejsce spotkania zostaną ogłoszone.

  ź: Grodzisko Dolne

   

  Poprzedni artykuł„Tradycyjne drewniane zabawki leżajskie”
  Następny artykułZmiana studium Gminy Grodzisko Dolne

  Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.