Home Gmina Leżajsk ul. Jana Brzozy znika z mapy Leżajska!

ul. Jana Brzozy znika z mapy Leżajska!

0
38

Burmistrz Leżajska zamieścił informację na stronie Urzędu Miejskiego, że działając na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego poprzez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej nadał dotychczasowej ulicy Jana Brzozy w Leżajsku nazwę „Tadeusza Hollendra”.

———–

Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat;

INFORMACJE DODATKOWE

1. Z urzędu zostaną dokonane zmiany w:

– ewidencji miejscowości ulic i adresów

– ewidencji gruntów i budynków,

– rejestrach meldunkowych,

– rejestrach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

– rejestrach dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych.

2. Zmianę adresu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Urzędzie Skarbowym, bankach, u dostawców energii i gazu oraz w innych instytucjach, należy zgłaszać indywidualnie zgodnie z przyjętymi przez te podmioty zasadami.

3. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność lub mają we wpisie adres przy ulicy, której nazwę zmieniono winni dokonać zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Zmian należy także dokonać w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych, jeśli nazwa ulicy przy której prowadzona jest działalność uległa zmianie.

Zmiany w CEIDG i zezwoleniach nie podlegają opłacie.

Zmian także winni dokonać przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółek podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

 

4. O zmianie nazwy ulicy zostały zawiadomione wszystkie jednostki i komórki organizacyjne Urzędu Miejskego w Leżajsku oraz następujące instytucje:

– Starostwo Powiatowe w Leżajsku,

– Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Powiatowego w Leżajsku,

– Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku,

– Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku,

– Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku,

– PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Leżajsk,

– Rejon Dystrybucji Gazu w Leżajsku

– Poczta Polska S.A.

– Sąd Rejonowy w Leżajsku

– Urząd Skarbowy w Leżajsku

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Leżajsku