Weź udział w konkursie poetyckim!!

  186
  0

  VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Kwiat Azalii” pod honorowym patronatem Posła Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniewa Rynasiewicza oraz Starosty Powiatu Leżajskiego Jana Kidy.
  REGULAMIN:
  I. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie Filia w Leżajsku.
  II. Konkurs organizowany jest w trzech  kategoriach:
  1. Młodzieżowa (uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich),
  2. Dorosłych
  3. Regionalna (dla poetów z powiatu leżajskiego lub sąsiadujących powiatów oraz tych, którzy napiszą wiersz o ziemi leżajskiej).


  Cele konkursu:
  – pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie poezji,
  – integracja środowisk twórczych,
  – promocja współczesnej twórczości poetyckiej.
  Zasady uczestnictwa:
  1. Konkurs ma charakter otwarty.
  2. Warunkiem udziału jest przesłanie 3 niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach utworów poetyckich.
  3. Prace powinny być złożone w 5 egzemplarzach w formie maszynopisulub wydruku komputerowego wraz z płytą CD zawierającą teksty utworów.
  4. Tematyka i forma utworów dowolna.
  5. Prace konkursowe należy opatrzyć godłem, a w dołączonej, zaklejonej kopercie z tym samym godłem i zaznaczoną kategorią podać imię i nazwisko, adres, telefon, zawód, (Uczniowie –nazwa szkoły).
  6. Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez organizatora, niepodlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów.
  7. Autorzy, nadsyłając prace na konkurs, zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych.
  Terminy:
  1. Termin nadsyłania prac: 15.04. 2012 r.
  2. Przewidywany termin ogłoszenia wyników i wręczenia nagród:
  25.05.2012r. (O szczegółach laureaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem lub telefonicznie).
  3. W ciągu 7 dni od tego terminu ukaże się informacja w Internecie.


  Nagrody:
  1. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
  2. Nagrody nie będą wysyłane pocztą. Należy je odebrać osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela w dniu ogłoszenia wyników lub w ciągu następnych 7 dni po tym terminie.
  Prace należy nadsyłać na adres:
  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie Filia w Leżajsku
  ul. Mickiewicza 79, 37-300 Leżajsk
  Dodatkowe informacje:   tel. 17 242 8352, e-mail: lezajsk@pbw.org.pl

   

  Ź: Sitarstwo Leżajsk

  Poprzedni artykułBrowar w Leżajsku Laureatem Narodowego Konkursu Ekologicznego
  Następny artykuł„V Leżajskie Targi Pracy 2012”.