W dalszym ciągu trwa I Sesja Rady Powiatu Leżajskiego kadencji 2018-2023. Dzięki wprowadzonym zmianom każdą sesję będzie można oglądać on-line w czasie rzeczywistym. Dzięki tej sposobności znamy już wyniki wyboru Zarządu Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu.

Otwarcia sesji dokonał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprzedniej kadencji – Franciszek Krajewski, po czym wybrano skład komisji skrutacyjnej odpowiedzialnej za prawidłowe przeprowadzenie dalszych wyborów. W skład komisji skrutacyjnej weszli: Roman Matuszek – przewodniczący oraz członkowie: Adam Madej i Józef Stasiowski. Uprawnionych do głosowania było 19 osób.

Następnie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Leżajskiego. W wyborach tajnych, większością głosów na przewodniczącego rady wybrany został Adam Wylaź. Następnie w taki sam sposób wybrano dwóch Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Leżajskiego a zostali nimi: Marek Leszczak oraz Józef Majkut.

Kolejnym punktem spotkania był wybór Starosty Leżajskiego. Upoważnieni do głosowania przedstawili kandydaturę dwóch osób na stanowisko starosty – Danutę Pinderską oraz Marka Śliża. W głosowaniu tajnym, większością głosów na Starostę Leżajskiego został wybrany Marek Śliż, który stanowisko to pełnił także w kadencji poprzedniej.

Następnie przystąpiono do wyboru Wicestarosty Leżajskiego oraz Członka Zarządu Powiatu Leżajskiego. Zgodnie z regulaminem wyborów, kandydatury na ww. stanowiska mógł zgłosić nowo wybrany starosta. Marek Śliż zgłosił swoje kandydatury – na wicestarostę Lucjana Czenczka, na członka zarządu Krzysztofa Trębacza. Przeprowadzono wybory tajne, w których większością głosów na Wicestarostę Leżajskiego wybrano Lucjana Czenczka, zaś na Członka Zarządu wybrano Krzysztofa Trębacza.

Wszystkim nowo wybranym serdecznie gratulujemy. W chwili obecnej realizowane są dalsze punkty programu sesji.