W dniu 28 lipca br. Burmistrz Leżajska Zarządzeniem nr 125/16 zatwierdził listę projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Leżajsk przeznaczoną do poddania pod głosowanie przez mieszkańców
Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta – Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Leżajsk. Polega on na organizacji i wyposażeniu centrum zarządzania monitoringiem na terenie Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku do którego podłączonych zostanie 6 kamer usytuowanych w newralgicznych punktach miasta.

Budowa oświetlenia przy ul. Łagodnej w Leżajsku – Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i uczestników ruchu drogowego na nowym osiedlu mieszkaniowym ul. Łagodna.

Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Leżajsku – Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na alejce zlokalizowanej pomiędzy starą a nową częścią cmentarza komunalnego o długości ok. 165 mb.

Piknik rodzinny z turniejem szachowym dla mieszkańców Leżajska przy szkole Podstawowej nr 1 – Celem projektu jest organizacja wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym i sportowym. Zaplanowany w okresie kwiecień-maj 2017 roku piknik rodzinny z turniejem szachowym na terenie szkoły podstawowej nr 1 w Leżajsku przewiduje również szereg konkursów, gier i zabaw dla dzieci. W ramach projektu zaplanowano zakup sprzętu do organizacji pikniku (stoły, krzesła), nagrody dla uczestników turnieju oraz sprzęt szachowy (drewniane szachy, zegary elektroniczne i szachownicę do transmisji przez Internet.

Poprawa warunków do nauki i zabawy dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 4 w Leżajsku poprzez montaż klimatyzacji w salach zajęć dydaktycznych –  Celem projektu jest zwiększenie komfortu pobytu dzieci w przedszkolu co przyczyni się do przyswajania wiedzy i nabywania nowych umiejętności. Projekt polega na dostawie i montażu klimatyzatorów w 7 salach w których przebywają dzieci Przedszkola Miejskiego nr 4 w Leżajsku

Miejska Siłownia Plenerowa przy placu zabaw na ul. Ks. Popiełuszki / Broniewskiego – Budowa siłowni zewnętrznej – montaż urządzeń, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury (ławki, stojak na rowery) przy placu zabaw na ul. Ks. Popiełuszki / Broniewskiego.

Plac zabaw przy ul. Borki / Podolszyny – Projekt przewiduje budowę placu zabaw dla dzieci (10 urządzeń)wraz z wykonaniem niezbędnego ogrodzenia.

Odnowa Pomnika Ofiar Pacyfikacji Leżajska 28 maja 1943 r. – Projekt zakłada: przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania i odnowy terenu wokół istniejącego pomnika Ofiar przy ul. 28-Maja oraz odnowa dwóch grobów ofiar Pacyfikacji znajdujących się na terenie cmentarza komunalnego w Leżajsku a następnie wykonanie prac związanych z odnową i zagospodarowaniem.

Instalacja artystyczna – elementy małej architektury w Leżajsku – Projekt zakłada opracowanie projektu instalacji artystycznych promujących tradycje i walory Miasta Leżajsk, następnie ich wykonanie i montaż w trzech miejscach publicznych Leżajska (okolice Rynku, placu przed MCK i Podklasztoru).