Kolejne stypednia przyznane!

  201
  0

  Komisja grantowa programu Stypendium na posiedzeniu w dniu 10 października br. przyznała stypendia na rok szkolny 2010/2011

  Stypendia w wysokości 1 200 zł (wypłacane przez 10 miesięcy) otrzymało 12 uczniów szkół średnich z terenu Powiatu Leżajskiego. Do 10 gimnazjalistów z Niepublicznego Gimnazjum w Dębnie trafiły stypendia w wysokości 500 zł (do wypłaty w 4 ratach po 125 zł każda).

  Program Stypendium wzorem lat ubiegłych realizowany jest we współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego w ramach programu „Równe Szanse – Lokalne Programy Stypendialne”, która przekazała na ten cel 9 700 zł. Budżet programu zasiliły również wpłaty Rad Rodziców działających przy Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusz Kościuszki w Leżajsku i Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Nowej Sarzynie oraz darowizny osób fizycznych.
  W sumie na realizację programu Stypendium w roku szkolnym 2010/2011 przeznaczonych zostało 19 400 zł.

  Lista Kandydatów poniżej

  http://www.lsr.pl/files/Lista_stypendystow_2010_2011.pdf

  Poprzedni artykułZawody w Budzyńiu zakończone.
  Następny artykułFinał konkursu „Barwy jesieni”