Gmina Grodzisko Dolne nie czekając na okres wiosenny – bardziej sprzyjający rozpoczynaniu nowych inwestycji przystąpiła do ogłoszenia pierwszych przetargów.

I tak na początku stycznia został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z placem zabaw oraz budowa chodnika w miejscowości Grodzisko Nowe”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

  • budowę boiska trawiastego do piłki nożnej o wymiarach 62 m x 30 m,
  • budowę boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni o wymiarach 32,1 m x 19,1m,
  • budowę ogrodzenia boisk sportowych. Ogrodzenie panelowe o wysokości 4 m. Panele zgrzewane wykonane z podwójnych drutów poziomych 8 mm i pojedynczych pionowych 6 mm.
  • budowę dojść poprzez utwardzenie terenu,

Kompleks boisk sportowych zlokalizowany zostanie na działce gminnej przy budynku Remizy OSP.

  • budowę placu zabaw o powierzchni 320 m2
  • budowę chodnika (jednostronnie), o długości 730mb, przy istniejącej jezdni drogi powiatowej nr 1271R. Chodnik zlokalizowany będzie w istniejącym pasie drogowym drogi powiatowej i terenie, który zostanie wykupiony.

Wartość kosztorysowa określona jest na kwotę zadania – 1 080 185,16 zł. Rozstrzygnięcie przetargu przewidziane jest na dzień 17 luty 2014r.

ź: Grodzisko Dolne plac_zabaw