W dniu 16 czerwca 2011 r. Zastępca Komendanta Głównego PSP – nadbrygadier Janusz Skulich oraz Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP – nadbrygadier Zbigniew Szablewski odwiedzili strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Leżajsku.

Generałowie podczas spotkania ze strażakami w jednostkach ratowniczo-gaśniczych w Leżajsku i Nowej Sarzynie przedstawili kierunki rozwoju specjalizacji chemicznej w ramach funkcjonujących jednostek, zapoznali się z nowymi pojazdami pożarniczymi oraz planami inwestycyjnymi Komendy na najbliższe lata.

Ź: Komenda Powiatowa Straży Leżajsk