Zgodnie z kilkuletnią tradycją zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień Powiatu Leżajskiego za działalność i osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury,

Wnioski o przyznanie nagrody/wyróżnienia mogą składać następujące podmioty:
1) instytucje kultury
2) organy jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Leżajskiego
3) organizacje pozarządowe i inne podmioty

Wnioski należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Leżajsku przy ul. Kopernika 8 w terminie do 31 maja 2011 roku.

Szczegółowe zasady oraz tryb przyznawania nagród i wyróżnień określa uchwała Rady Powiatu (do pobrania poniżej).

Pliki do pobrania

• Uchwała Nr LV/390/06 Rady Powiatu w Leżajsku z dnia 24 kwietnia 2006r. w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Powiat Leżajski za działalność i osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury
• wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia Powiatu Leżajskiego w dziedzinie kultury

Ź: Starostwo Powiatowe